Train your Brain

YK julkaisi elokuussa 2020 raportin “Education during COVID-19 and beyond”, jossa todetaan että vain muutamat valtiot mittaavat etäopettamisessa havaittuja hyötyjä ja etäopetusmenetelmien käyttöä koulussa. Korkeamman tulotason maista etäopettamista hyödynnetään jopa 80–85 -prosenttisesti, mutta käyttö laskee alle 50 prosenttiin köyhemmissä maissa. Syy saattaa olla digitaalinen epätasa-arvo, eli kaikilla ei ole pääsyä perushyödykkeisiin, kuten sähköön; joiltain puuttuu nykyaikainen infrastruktuuri; ehkä oppilailla, vanhemmilla tai lapsilla ei ole digitaalisen kulttuurin perinteitä. 

Turvallisuus ennen kaikkea, erityisesti kriisien keskellä, ja etäopetus on turvallinen ja hyvä tapa sitouttaa kouluyhteisö jatkuvaan oppimiseen luokkahuoneen ja koulun ulkopuolella. Tarvitsemme nyt kekseliäitä tapoja, joilla vahvistetaan oppilaiden sosiaalisia taitoja etäopetustilanteissa. Esimerkiksi pienet ohjelmointiharjoitukset, älypelit tai visailut kehittävät tulevaisuuden työelämässä tarvittavia kykyjä, kuten ongelmanratkaisua, ajanhallintaa tai algoritmista ajattelua, varsinkin yhdistettynä ryhmäytymisharjoituksiin joilla vahvistetaan myös sosiaalisia ominaisuuksia.
Kehitämme ja tarjoamme opetusmateriaalia, jonka avulla opettajat voivat etäopettaa oppilaille uusia, kekseliäitä asioita ja samalla kehittää oppilaan kehittymistä ihmisenä hyvään suuntaan sosiaalisissa etätilanteissakin. Toinen tärkeä asia on yhdistää oppilaita ja koko luokkaa huolimatta fyysisistä etäisyyksistä, ja samalla astua luokkahuoneen ulkopuolelle ja muodostaa oppilaiden ja opettajien verkostoja ympäri Eurooppaa. Tässä esitetyt menetelmät toimivat useissa etäopetustilanteissa ja tietenkin normaaleissa lähikoulun luokkatilanteissa. Lisäksi opetamme opettajia luottamaan itseensä ja digitaalisiin taitoihinsa, sekä tietenkin käyttämään näitä taitoja. 

Koronakriisi on vaikuttanut lähes jokaisen maan opetuskäytäntöihin, joten kansainväliset verkostot ajatusten ja hyvien käytänteiden vaihtamiselle ovat tärkeitä. On välttämätöntä tutkia eri maiden hyviä, mutta erilaisia tapoja etäopettaa, sekä levittää tietoa niistä. Tukemalla jokaista oppijaa saavutamme korkealaatuisia taitoja ja kilpailukykyä, joita tarvitaan myös kriisien jälkeen. Lisäksi kehitämme ja kerromme teknologisista ratkaisuista ja menetelmistä jotka vaikuttavat oppimistuloksiin, harjoitteluun, nuorten toimintaan tai näiden laadun määrittämiseen.

Uutiskirjeet